Web 2.0 in the real world

alt
 

Hot topics

Herrezen - deel 2

Guus Disselkoen  7 December 2015 23:37:39
Image:Herrezen - deel 2

Deel 2: de verdere wederopbouw

Ook ervaren IT-ers zijn soms sukkels.

Nu de basis van de infrastructuur weer up-and-running is, gelijk maar doorpakken en verder gaan waar ik ooit gebleven ben, het definitief vervangen van de twee IBM Lotus Domino v8.5.3 servers.
Het vervangen van de servers is om verschillende redenen noodzakelijk. De belangrijkste reden is wel de performance. Op Notes niveau is dat nog niet zo erg, al is het lange wachten soms irritant, zeker als je snel even wat wilt doen. Maar belangrijkste is toch wel het laden van de websites die op de Domino servers draaien, waaronder www.waarisguus.nl. Dat duurt echt veel te lang.

Een van de voordelen van een IBM Lotus Domino omgeving is dat de configuratie van de servers opgeslagen is in documenten in de Domino Directory. Als is de server er niet meer, de configuartie is er nog wel. Dat betekend dat het opnieuw inrichten van een server vrij snel en eenvoudig gaat. Software installeren, setup draaien en configuratie ophalen uit de Domino Directory en de server is klaar. Na de installatie moeten nog wel de databases op de server geplaatst worden, maar ook dat gaat simpel. Vanuit de overgebleven Domino Server nieuwe replica's maken op de nieuwe servers. Afhankelijk van de hoeveelheid data kan dat even duren, maar dan ben je ook min of meer klaar. Op de nieuwe servers komt ook Traveler te draaien. Traveler wordt gebruikt om mail, agenda, To Do en contactpersonen te synchroniseren tussen de Domino server en mobiele devices. Verder wordt ook het OpenSocial component geïnstalleerd op de Domino servers. En uiteraard worden de servers gelijk ge-upgrade naar de laatste versies en fix-packs.

De omgeving thuis wordt o.a. ook gebruikt voor het uitproberen van nieuwe versies en uitdagende, en soms complexe, configuraties. Zo had ik op de verloren gegane omgeving o.a. eeen High Availability cluster gebouwd voor Traveler, niet omdat ik het nodig had, maar omdat het kan. Eerlijk gezegd was ik niet van plan dat nu weer te doen. Maar door mijn ijver om twee Domino servers identiek in te richten en als 1 Domino cluster op te zetten had ik wel 2 Traveler servers. En dat geeft een leuk effect: iedere mail komt 2 keer op de telefoon terecht omdat met beide Traveler servers gesynchroniseerd wordt. Hoe dat komt leg ik later uit, er valt nog meer te lachen.
Om dit probleem op te lossen heb ik 2 opties:
 • De-installeren van 1 van de Traveler servers
 • Toch weer een High Availability cluster op zetten.

Het de-installeren van 1 van de Traveler servers is misschien de simpelste oplossing, maar als deze server niet beschikbaar is, dan ook geen nieuwe mail op de telefoon. En aangezien ik nog weleens een server wil herstarten om een configuratie uit te testen, niet handig. Dus dan toch maar weer een High Availability cluster bouwen.
Op zich is dat ook niet spannend of, veel werk. Ik had al een database op de DB2 server van de vorige setup en dan is het alleen nog maar een commando runnen op de Domino server om het High Availability cluster te realiseren.
Helaas bleek het database schema niet overeen te komen met het huidge gebruikte schema. Dat is opgelost door de bestaande database te droppen en een nieuwe database aan te maken. gelukkig wordt er een script meegeleverd om dit te realiseren.

Tot zo ver de setup van servers en clusters, nu even terug naar de situatie direct na het weer in de lucht brengen van de bestaande omgeving.

Ik gebruik 2 IBM HTTP Servers (IHS) als reverse proxy server. IHS is gebaseerd op de Apache HTTP server en door IBM gemodificeerd om optimaal samen te kunnen werken met een groot aantal IBM producten.
De integratie met IBM producten verloopt via een plugin die apart geïnstalleerd moet worden. Deze plugin zorgt er voor dat requests die binnenkomen naar de juiste back-end server gestuurd worden en heeft nogal wat mogelijkheden qua configuratie.
In het kortt komt het er op neer dat je voor iedere website, applicatie server of cluster van servers een aantal dingen definieert. Het gaat dan om de host namen, de servers die het request af moeten handelen en de URI's die gebruikt worden. Je kunt daar bij ook primaire en back-up servers configureren.

Nadat de stokoude Domino server weer in de lucht was en de taken over moest nemen van de 2 verloren gegane Domino servers, heeft deze promotie gemaakt. Van back-up server gepromoveerd naar primaire server. En dat ook zo, quick and dirty, aangepast in de configuratie van de plugin. En dat werkte zonder problemen.
Toen de 2 nieuwe Domino servers gereed waren was het zaak de configuratie weer aan te passen en terug te brengen in oorspronkelijke staat. En daar ging het mis! Even een moment van onoplettendheid en ik had de volgende situatie gecreëerd:
 • Eerste nieuwe Domino server samen met de oude Domino server als primaire servers geconfigureerd.
 • Tweede nieuwe Domino server als back-up server geconfigureerd.
Dat zou op zich niet zo'n probleem zijn mits de oude en nieuwe server op dezelfde versie van de Domino software zouden draaien. Mijn website is oorspronkelijk gebouwd in versie 8.5.x en maakt gebruik van een extention library met java componenten van OpenNTF. In Domino v8.5x zijn er 2 manieren om deze extention library toe te voegen op de server. De makkelijkste en tevens ook beste methode is via een speciale database waarin de java componenten geïmporteerd worden. En dat is ook de methode die ik gebruik. Deze database, updatesite.nsf genaamd, had ik ook keurig netjes op de nieuwe servers geplaatst zodat mijn website blijft werken. Echter zijn de nieuwe servers van een hogere versie, v9.0.1 en is daarop de OpenSocial add-on geïnstalleerd die ook een aantal, inmiddels standaard, extention libraries bevat die ook in de updatesite database zitten. En dat werkt niet.
Het gevolg hier van was dat de web interface, voor het beheer van Traveler, niet meer werkt. En door de fout in de configuratie van de plugin, ook de webmail niet werkt en de meest vreemde foutmeldingen geeft.

Nadat ik geconstateerd had dat er een fout in de plugin configuratie zat ging het iets beter. Fout hersteld en de webmail werkt. Alleen Traveler ging nog mis als gevolg van de extention library. De updatesite database verwijderd van de server en vervolgens werkte Traveler. Helaas was dit niet de oplossing, want nu werkte de website waarisguus.nl niet meer. Deze miste essentiële java componenten.
Gelukkig is er ook een mogelijkheid om een updatesite database te maken met alleen de extention library van OpenNTF, de componenten die in de site gebruikt worden, zodat er geen confict ontstaat. Nadat dit gedaan was werkte ook de website weer.

Tot zo ver deel 2, je hebt nog wat van me tegoed:
Waarom de mobiele telefoon met beide Traveler servers sychroniseert en hoe hat afgelopen is met mijn NAS.Translate

Feeds

Companies

  Atos Origin
  Achmea
  Inter Access
  ilionx
  transavia.com
  IBM

Google searches

Referrers